Lost in the Darkness


  RPG ritualai

  Share

  Guest
  Guest

  RPG ritualai

  Post by Guest on May 1st 2012, 21:04

  Klanų susibūrimas:
  Spoiler:

  Vieta: Senasis ąžuolas
  Laikas: pilnatis
  Per Klanų sisibūrimą, visų Klanų katės kas pilnatį susirenka po Senuoju ąžuolu aptarti bendrų reikalų, pasidalinti naujienomis. Per susibūrimą privalo būti taika, antraip bus užrūstintos protėvių dvasios. Susirinkimas pradedamas tik susirinkus visiems Klanams, o baigiasi tada, kai nei vienas Klano vadas nebeturi ko pasakyti. Susibūrimų metu, visų Klanų katės gali laisvai bendrauti, susipažinti viena su kita.

  Vaistytojų susibūrimas:
  Spoiler:

  Vieta: Mėnulio kristalas
  Laikas: priešpilnis
  Vaistytojų susibūrimų metu vaistytojai pasidalina naujienomis, receptais ar žolelėmis. Taip pat susibūrimų metu vaistytojo mokinys gali būti įšventintas į vaistytojus. Susibūrimas užbaigiamas pranašingu sapnu, kuris susapnuojamas užmiegant nosimi palietus Mėnulio kristalą. Apie sapnus kitiems vaistytojams pasakoti negalima.

  Kario tylos įžadas:
  Spoiler:

  Vieta: Stovyklos įėjimas/išėjimas
  Laikas: po kario įšventinimo ceremonijos
  Naujai įšventintas karys turi laikytis tylos įžado ir budėti palei stovyklos sieną visą naktį. Per visą budėjimą nevalia ištarti nei žodžio. Tai yra pirmasis kario išbandymas ir parodo jo kantrybę, atsidavimą Klanui, ištikimybę, ištvermę. Sulaužius įžadą, galioja griežtos bausmės: nušalinimas nuo kario pareigų, sunkūs darbai. Išaušus rytui, pasakyti, kad karys yra laisvas gali tik vadas, ginklanešys arba vyresnysis karys.

  Atsisveikinimas su mirusia kate:
  Spoiler:

  Vieta: Stovyklos pieva
  Laikas: kuomet miršta Klano katė
  Mirus ar žuvus Klano katei, jos kūnas pargabenamas į stovyklą ir paguldomas pievoje. Visi Klano nariai gali atsisveikinti su mirusia kate jai ką nors pasakydami, ją lyžteldami ar pagulėdami greta. Kai visi Klano nariai atsisveikina su mirusiąja, kūnas išnešamas į mišką ir palaidojamas. Jei katė žūva svetimoje teritorijoje, Klano katės turi teisę reikalauti grąžinti kūną.

   Current date/time is January 20th 2019, 18:17